Numbers - Dodawanie danych z Książki adresowej do istniejącej tabeli

background image

Dodawanie danych z Książki adresowej do istniejącej tabeli

Można dodawać dane z Książki adresowej lub wizytówki vCard do istniejącej
tabeli, jeżeli wiersz nagłówka tej tabeli zawiera nazwy pokrywające się z nazwami
odpowiednich pól (zobacz „Przypisywanie nazw kolumn do nazw pól książki
adresowej“ na stronie 247).

Jak dodać dane kontaktowe do istniejącej tabeli?

1

Znajdź pola w Książce adresowej lub wizytówce vCard, których zawartość chcesz

skopiować do tabeli.

2

Upewnij się, że tabela posiada wiersz nagłówka, zawierający komórki z odpowiednimi

nazwami pól z Książki adresowej lub wizytówki vCard.
Jeżeli nie uda się przypisać określonego pola do komórki z wiersza nagłówka, dane
z tego pola nie zostaną dodane do tabeli.

3

Zaznacz kontakt, kilka kontaktów, grupę lub kilka grup w Książce adresowej

i przeciągnij je do tabeli.
Możesz także przeciągnąć do tabeli jedną lub kilka wizytówek vCard.

Jeżeli ilość danych będzie tego wymagać, do tabeli zostaną automatycznie dodane
nowe wiersze.

Noe wiersze zostaną dodane nawet wtedy, gdy dane kontaktu już istnieją w tabeli.
Powtarzające się wiersze możesz znaleźć za pomocą sortowania, zobacz „Sortowanie
wierszy w tabeli“ na stronie 70.