Numbers - Widok wydruku

background image

Widok wydruku

Jeżeli arkusz kalkulacyjny ma zostać wydrukowany lub zachowany jako dokument PDF,
można użyć widoku wydruku, aby zobaczyć rozłożenie obiektów na poszczególnych
stronach arkusza.

Kliknij, aby pokazać lub
ukryć widok wydruku.

Ten suwak pozwala na powiększenie lub
zmniejszenie wszystkich obiektów na arkuszu.

Obszar

stopki

Obszar

nagłówka

Kliknij, aby wybrać

stopień przybliżenia

arkusza kalkulacyjnego.

Kliknij, aby wyświetlić

strony w orientacji

pionowej.

Kliknij, aby wyświetlić

strony w orientacji

poziomej.

Więcej o widoku wydruku można dowiedzieć się z rozdziału „Dzielenie arkusza na
strony“ na stronie 43.