Numbers - Skróty klawiszowe i menu kontekstowe

background image

Skróty klawiszowe i menu kontekstowe

Wiele funkcji w Numbers można wykonać za pomocą klawiatury. Jeżeli chcesz
zobaczyć pełną listę skrótów klawiszowych, otwórz Numbers i wybierz z menu
Pomoc > Skróty klawiszowe.

Wiele obiektów posiada menu kontekstowe z poleceniami, których można użyć
w stosunku do danego obiektu. Menu kontekstowe przydają się zwłaszcza podczas
pracy z tabelami i wykresami.

Jak otworzyć menu kontekstowe?
Wciśnij i przytrzymaj klawisz Control podczas klikania w obiekt.

m

28

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

background image

29

W tym rozdziale omówiony jest sposób pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi w programie Numbers.

Aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny Numbers, wystarczy uruchomić program
Numbers i wybrać jeden z szablonów. Można również zaimportować dokument
utworzony w innym programie, takim jak Microsoft Excel lub AppleWorks 6, a także
utworzyć arkusz kalkulacyjny przy użyciu pliku CSV (zawierającego dane oddzielone
przecinkami).

W tym rozdziale omówione jest tworzenie nowych arkuszy kalkulacyjnych Numbers
oraz otwieranie istniejących arkuszy i zachowywanie ich.

Rozdział ten zawiera również wskazówki dotyczące porządkowania arkuszy i dzielenia
ich na strony przed wydrukowaniem lub wyeksportowaniem w formacie PDF.