Numbers - Przybliżanie i oddalanie

background image

Przybliżanie i oddalanie

Widok arkusza można powiększyć (przybliżyć) lub zmniejszyć (oddalić).

Oto sposoby przybliżania i oddalania arkusza:
Wybierz Widok > Zoom > „Powiększ” lub Widok > Zoom > „Pomniejsz”.

m

Jeżeli chcesz powrócić do 100%, wybierz Widok > Zoom > „Wielkość rzeczywista”.
Wybierz stopień przybliżenia z menu widoku, dostępnego w lewym dolnym rogu

m

okna.

Podczas wyświetlania arkusza w widoku wydruku można zmniejszyć stopień
przybliżenia, aby jednocześnie zobaczyć więcej stron w tym samym oknie.

Jeżeli używasz programu Numbers w systemie Mac OS X 10.7 (Lion) lub nowszym,
możesz również wyświetlać jego okno w widoku pełnoekranowym, pozwalającym
na pracę bez rozpraszania uwagi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Widok
pełnoekranowy“ na stronie 17.