Numbers - Przeglądarka multimediów

background image

Przeglądarka multimediów

Przeglądarka multimediów pozwala na łatwy dostęp do zdjęć z biblioteki iPhoto,
plików dźwiękowych z biblioteki iTunes i filmów z katalogu Filmy. Rzeczy z
przeglądarki multimediów można przeciągać bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego
lub do odpowiednich pól w oknie Inspektora.

Później wybierz źródło.

Najpierw kliknij w jeden z tych
przycisków, aby przejść do swoich
plików multimedialnych.

Następnie przeciągnij
wybraną rzecz do
dokumentu lub pola obrazka
w jednym z inspektorów.

Jeżeli chcesz poszukać pliku,
wpisz tutaj jego nazwę.

Jeżeli nie używasz iPhoto ani Aperture do przechowywania zdjęć, nie korzystasz z
iTunes do przechowywania muzyki i nie trzymasz filmów w katalogu „Filmy”, możesz
ręcznie dodać inne katalogu do przeglądarki multimediów, dzięki czemu będzie
możliwy dostęp do znajdujących się w nich materiałów za jej pomocą.

Oto sposoby otwierania przeglądarki multimediów:
Kliknij w przycisk „Multimedia” w pasku narzędzi.

m

Wybierz z menu Widok > Pokaż przeglądarkę multimediów.

m

Oto sposoby dodawanie innych katalogów do przeglądarki multimediów:
Jeżeli chcesz dodać katalog z plikami dźwiękowymi, kliknij w „Dźwięk” w oknie

m

przeglądarki multimediów, po czym przeciągnij do niego katalog z Findera.
Jeżeli chcesz dodać katalog ze zdjęciami, kliknij w „Zdjęcia” w oknie przeglądarki

m

multimediów, po czym przeciągnij do niego katalog z Findera.
Jeżeli chcesz dodać katalog z filmami, kliknij w „Filmy” w oknie przeglądarki

m

multimediów, po czym przeciągnij do niego katalog z Findera.

24

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

background image

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

25

Czynność

Informacje

Importowanie obrazka

„Praca z obrazkami“ na stronie 207

Dodawanie pliku dźwiękowego

„Dodawanie pliku dźwiękowego“ na stronie 223

Dodawanie pliku z filmem

„Dodawanie pliku filmowego“ na stronie 224