Numbers - Okno wyboru koloru

background image

Okno wyboru koloru

Okno wyboru koloru w systemie Mac OS X pozwala wybierać kolor dla tekstu, komórek
tabeli, ramek komórki i innych obiektów. Można używać do tego celu paska formatu,
ale okno wyboru koloru udostępnia bardziej zaawansowane opcje.

W tym polu pojawia się kolor
zaznaczony na kole. Jeżeli są
tu dwa kolory, oznacza to, że
zwiększona została przezroczystość.

Użyj tego suwaka, aby
zwiększyć lub zmniejszyć
jasność całego koła barw.

Kliknij, aby wybrać kolor.

Możesz tu przeciągać kolory
z pola koloru, aby zachować je
w podręcznej palecie.

Kliknij w tę ikonę,

a następnie w dowolny

element na ekranie, aby

użyć jego koloru.

Te przyciski dają dostęp

do różnych metod

wyboru koloru.

Przeciągnij suwak

zaczernienia w lewo,

aby zwiększyć

przezroczystość koloru.

Wyboru koloru można dokonać za pomocą koła barw, widocznego w oknie wyboru
koloru. Zaznaczony w nim kolor pojawi się w polu koloru w górnej części okna. Kolor
ten można także zachować w palecie, aby łatwiej go później znaleźć.

W celu zastosowania wybranego koloru w obiekcie na stronie, należy zaznaczyć obiekt
i umieścić ten kolor w odpowiednim polu koloru, znajdującym się w panelu Inspektora.
Można zaznaczyć pole koloru w panelu Inspektora, po czym kliknąć w kolor, albo
przeciągnąć kolor z palety lub pola koloru do okna Inspektora.

Oto sposoby otwierania okna kolorów:
Kliknij w „Kolory” w pasku narzędzi.

m

Kliknij w pole koloru w jednym z Inspektorów.

m

Jak wybrać kolor po otwarciu okna kolorów?

1

Kliknij w dowolnym miejscu koła z kolorami.

Zaznaczony w ten sposób kolor pojawi się w polu koloru w górnej części okna.

background image

2

Jeżeli chcesz rozjaśnić lub przyciemnić wybrany kolor, użyj suwaka widocznego po

prawej stronie okna wyboru koloru.

3

Jeżeli chcesz, aby kolor był bardziej przeźroczysty, przeciągnij suwak zaczernienia

w lewo lub wpisz wartość procentową w polu tekstowym znajdującym się obok niego.

4

Jeżeli chcesz użyć palety kolorów, odsłoń ją, przeciągając uchwyt na dole okna wyboru

koloru (po środku).
Możesz zachować kolor w palecie, przeciągając go z pola koloru do dowolnego z pól
palety. Jeżeli chcesz usunąć kolor z palety, przeciągnij puste pole do pola z kolorem,
który chcesz usunąć.

5

Jeżeli chcesz dopasować kolor do innego obiektu widocznego na ekranie, kliknij

w szkło powiększające obok pola koloru.
Następnie kliknij w obiekt na ekranie, którego kolor chcesz użyć. Wybrany w ten
sposób kolor pojawi się w polu koloru. Zaznacz obiekt w dokumencie, którego kolor
chcesz zmienić, po czym przeciągnij kolor z pola koloru do tego obiektu.