Numbers - Okno programu Numbers

background image

Okno programu Numbers

Okno programu Numbers zawiera elementy pomagające przy tworzeniu arkusza
kalkulacyjnego i porządkowaniu jego zawartości.

14

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

background image

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

15

Panel arkuszy: Panel ten, znajdujący się w lewej górnej części okna, zawiera
listę wszystkich tabel i wykresów na każdym z arkuszy w otwartym dokumencie.
Poszczególne arkusze pozwalają podzielić informację na grupy wzajemnie
powiązanych rzeczy (np. osobno dane dotyczące roku 2008 i dane dotyczące roku
2009). Pole zmiany wielkości panelu arkuszy znajduje się w jego prawym górnym rogu.
Przeciągnięcie tego pola pozwala na rozszerzenie lub zwężenie panelu.
Pasek narzędzi: Pasek narzędzi, znajdujący się w górnej części okna, zapewnia dostęp
do często używanych narzędzi jednym kliknięciem. Za jego pomocą można szybko
dodać nowy arkusz, tabelę, pole tekstowe, plik multimedialny lub inny obiekt.
Pasek formatu: Dzięki paskowi formatu, znajdującemu się poniżej paska narzędzi,
można uzyskać wygodny dostęp do narzędzi pozwalających na edycję zaznaczonego
obiektu.
Pasek formuły: Pasek formuły, znajdujący się tuż pod paskiem formatu, pozwala
tworzyć i zmieniać formuły w zaznaczonej komórce.
Obszar arkusza: W głównej części okna widać obszar arkusza, pokazujący obiekty
znajdujące się na zaznaczonym arkuszu. Tutaj można przeciągać tabele, wykresy i inne
obiekty, aby zmienić ich ułożenie.
Panel stylów: Poniżej panelu arkuszy widoczny jest panel stylów. Zawiera on listę
stylów dostępnych w używanym szablonie. Wystarczy zaznaczyć dowolną tabelę
i kliknąć w styl w panelu stylów, aby zmienić jej wygląd. Pole zmiany wielkości panelu
stylów znajduje się w jego prawym górnym rogu. Przeciągnięcie tego pola w górę lub
w dół pozwala na powiększenie lub zmniejszenie panelu.
Natychmiastowe wyniki obliczeń: W obszarze znajdującym się poniżej panelu stylów
pojawiają się wyniki obliczeń, używających wartości z zaznaczonych komórek tabeli.

Zagadnienie

Informacje

Wyświetlanie arkusza kalkulacyjnego

„Przybliżanie i oddalanie“ na stronie 16
„Widok pełnoekranowy“ na stronie 17
„Panel arkuszy“ na stronie 16
„Widok wydruku“ na stronie 17
„Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka
tabeli“ na stronie 65

Narzędzia do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi

„Pasek narzędzi“ na stronie 18
„Pasek formatu“ na stronie 19
„Okno Inspektora“ na stronie 20
„Okno ostrzeżeń“ na stronie 27

Narzędzia do pracy z formułami w komórkach
tabel

„Narzędzia formuł“ na stronie 21

background image

Zagadnienie

Informacje

Narzędzia do uatrakcyjniania wyglądu arkusza
kalkulacyjnego

„Panel stylów“ na stronie 23
„Przeglądarka multimediów“ na stronie 24
„Okno wyboru koloru“ na stronie 25
„Okno czcionek“ na stronie 26

Skróty klawiszowe

„Skróty klawiszowe i menu kontekstowe“ na
stronie 28