Numbers - Okno ostrzeżeń

background image

Okno ostrzeżeń

Podczas importowania dokumentu do Numbers lub eksportowania arkusza
kalkulacyjnego Numbers w innym formacie, niektóre elementy mogą nie zostać
przeniesione w spodziewany sposób. W oknie ostrzeżeń dokumentu znajduje się lista
problemów napotkanych podczas importu lub eksportu.

background image

Gdy wystąpią jakieś problemy, na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą
przejrzenie ostrzeżeń. Jeżeli zrezygnujesz wówczas z ich przejrzenia, możesz zawsze
później otworzyć okno ostrzeżeń, wybierając z menu Widok > Pokaż ostrzeżenia
dokumentu.

Gdy pojawi się ostrzeżenie o brakującej czcionce, możesz zaznaczyć je i kliknąć
w „Zastąp czcionkę”, aby wybrać czcionkę zastępczą.

Dowolne ostrzeżenia z okna ostrzeżeń dokumentu można skopiować, wybierając
z menu Edycja > Kopiuj. Można je później wkleić do wiadomości e-mail, do pliku
tekstowego lub do innego okna.