Numbers - Okno czcionek

background image

Okno czcionek

Za pomocą okna czcionek można wybierać kroje i wielkości czcionek oraz inne opcje
formatowania, np. cienie i przekreślanie tekstu. Opcje w tym oknie pozwalają także
na porządkowanie swoich ulubionych i często używanych czcionek, tak aby zapewnić
szybki do nich dostęp w razie potrzeby.

Te przyciski

pozwalają uzyskać

interesujące efekty

tekstowe.

Menu czynności.

Zaznacz krój czcionki,
którego chcesz użyć.

Możesz znaleźć czcionkę,

wpisując tutaj jej nazwę.

Wybierz wielkość
czcionki.

Możesz dodać cień
do tekstu i zmienić
jego parametry,
używając narzędzi
krycia, rozmycia
i przesunięcia.

Podgląd wybranego kroju czcionki.

Aby się pojawił, niezbędne może

okazać się wybranie polecenia

„Pokaż podgląd” z menu czynnosci.

Jak otworzyć okno czcionek?
Kliknij w „Czcionki” w pasku narzędziowym.

m

Oto sposoby zmiany czcionki w zaznaczonym tekście:
Wpisz w polu wyszukiwania nazwę czcionki, której chcesz użyć, po czym zaznacz ją na

m

liście rodzin.

26

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

background image

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

27

Zaznacz krój czcionki (np. „kursywa” lub „pogrubiony”) na liście krojów.

m

Wpisz w polu wielkości liczbę określającą wielkość czcionki lub zaznacz ją na liście.

m

Oto sposoby korzystania z narzędzi na górze okna czcionek:
Umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z narzędzi u góry okna czcionek, aby zobaczyć
jego opis. Jeżeli nie widać tych narzędzi, wybierz „Pokaż efekty” z menu czynności,
dostępnego w lewym dolnym rogu okna czcionek i oznaczonego ikoną koła zębatego.
Jeżeli chcesz podkreślić tekst, wybierz styl podkreślenia (np. pojedyncze lub podwójne)

m

z menu podkreślenia tekstu, dostępnego po kliknięciu w pierwszy przycisk od lewej.
Jeżeli chcesz przekreślić tekst, wybierz styl przekreślenia (np. pojedyncze lub

m

podwójne) z menu przekreślenia tekstu, dostępnego po kliknięciu w drugi przycisk od
lewej.
Jeżeli chcesz zmienić kolor tekstu, kliknij w przycisk koloru tekstu (trzeci od lewej), aby

m

otworzyć okno kolorów. Zobacz „Okno wyboru koloru“ na stronie 25, aby dowiedzieć
się więcej.
Jeżeli chcesz zmienić kolor tła akapitu, kliknij w przycisk koloru dokumentu (czwarty

m

od lewej), aby otworzyć okno kolorów.
Piąty przycisk od lewej pozwala dodać cień do zaznaczonego tekstu. Narzędzia

m

zaczernienia, rozmycia, przesunięcia i kąta cienia pozwalają skorygować wygląd cienia.

Jak porządkować czcionki?

1

Kliknij w przycisk Dodaj (+), widoczny w lewym dolnym rogu okna, aby dodać i nazwać

nowy zbiór czcionek.

2

Zaznacz fragment tekstu i sformatuj go, wybierając rodzinę, krój i wielkość czcionki.

3

Przeciągnij nazwę czcionki z listy rodzin czcionek do listy zbiorów, na której chcesz ją

umieścić.

Jak przygotować okno czcionek do częstego używania?
Zostaw okno czcionek otwarte, aby mieć do niego stały dostęp w czasie pracy.

m

Zmień wielkość okna czcionek, przeciągając je za prawy dolny róg, tak aby widoczne
pozostały tylko rodziny i kroje czcionek w wybranym zestawie.