Numbers - Narzędzia formuł

background image

Narzędzia formuł

Formułę dodaje się do komórki tabeli, gdy zachodzi potrzeba wyświetlenia w
niej obliczonej wartości. Numbers udostępnia szereg narzędzi służących do pracy
z formułami w komórkach tabel:

Â

Edytor formuł pozwala na tworzenie i edycję formuł. Można otworzyć ten edytor,
zaznaczając komórkę tabeli i wpisując znak równości (=). Innym sposobem otwarcia
Edytora formuł jest wybranie go z menu „Funkcja” w pasku narzędzi.

Przycisk anulowania

Odrzuca wprowadzone zmiany.

Przycisk akceptacji
Zachowuje dokonane zmiany.

Pole tekstowe
Tutaj można zobaczyć
i edytować formułę.

Edytor formuł

Możesz go przesunąć,

przeciągając za to miejsce.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Edytorze formuł, zobacz „Dodawanie i edycja
formuł za pomocą Edytora formuł“ na stronie 128.

Â

Pasek formuły widoczny jest zawsze poniżej paska formatu i może być użyty do
utworzenia formuły lub dokonania zmian w formule znajdującej się w zaznaczonej
komórce tabeli.

Otwiera przeglądarkę
funkcji.

Przycisk anulowania

Odrzuca zmiany.

Przycisk akceptacji
Zachowuje zmiany.

Możesz zmienić wielkość
wyświetlanej formuły.

Pole tekstowe
Tu można zobaczyć i edytować formułę.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak dodawać i edytować formuły za pomocą tego
narzędzia, zobacz „Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska formuł“ na
stronie 129.

background image

Najszybszym sposobem dodania funkcji jest użycie

Â

przeglądarki funkcji. Funkcja to

zdefiniowana formuła posiadająca własną nazwę (np. SUMA lub ŚREDNIA).

Zaznacz funkcję,
aby zobaczyć więcej
informacji o niej.

Wpisz nazwę funkcji, którą chcesz znaleźć.

Kliknij, aby wstawić wybraną

funkcję do dokumentu.

Zaznacz kategorię, aby

zobaczyć funkcje.

Jeżeli chcesz otworzyć przeglądarkę funkcji, wybierz polecenie „Pokaż przeglądarkę
funkcji” z menu rozwijanego po kliknięciu w „Funkcja” w pasku narzędzi.
Zobacz „Dodawanie funkcji do formuł“ na stronie 130, aby dowiedzieć się, jak
korzystać z przeglądarki funkcji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach
udostępnianych przez iWork i ich działaniu, a także aby zobaczyć przykłady
ilustrujące korzystanie z nich, wybierz z menu Pomoc > „Formuły i funkcje
iWork — pomoc” lub Pomoc > „Formuły i funkcje iWork — podręcznik użytkownika”.

22

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

background image

Rozdział 1

Narzędzia Numbers i ich stosowanie

23