Numbers - Numbers Podręcznik użytkownika

background image

Podręcznik

użytkownika

background image

Apple Inc.

K

Copyright © 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub
w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia Apple.
Prawa użytkownika do oprogramowania ograniczone są
dołączoną umową licencyjną.

Logo Apple jest znakiem towarowym Apple Inc,
zastrzeżonym w USA i innych krajach. Użycie logo
Apple dostępnego z klawiatury (po wciśnięciu klawiszy
Opcja-Shift-K) w celach komercyjnych bez pisemnego
zezwolenia Apple może stanowić naruszenie praw do
znaku towarowego i być zinterpretowane jako próba
nieuczciwej konkurencji, naruszając prawo federalne
i stanowe.

Dołożone zostały wszelkie starania, aby informacje
w tym dokumencie były prawidłowe. Apple nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w druku i inne.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, logo Apple, Aperture, AppleWorks, Finder, iPhoto,
iTunes, iWork, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, Pages,
QuickTime, Safari oraz Spotlight są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

App Store oraz MobileMe są znakami usługi firmy Apple
Inc.

Adobe i Acrobat to znaki towarowe lub zastrzeżone
w USA i innych krajach znaki towarowe Adobe Systems
Incorporated.

Inne nazwy firm i produktów wspomniane w tym
dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli.
Pojawiają się one tylko w celu informacyjnym i nie
stanowią żadnego zalecenia ani rekomendacji. Apple nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie i skutki
użycia tych produktów.

PL019-2126 07/2011

background image

11

Wstęp: Zapraszamy do Numbers ’09

13

Rozdział 1: Narzędzia Numbers i ich stosowanie

13

Szablony arkuszy kalkulacyjnych

14

Okno programu Numbers

16

Przybliżanie i oddalanie

16

Panel arkuszy

17

Widok wydruku

17

Widok pełnoekranowy

18

Pasek narzędzi

19

Pasek formatu

20 Okno Inspektora
21

Narzędzia formuł

23 Panel stylów
24 Przeglądarka multimediów
25 Okno wyboru koloru
26 Okno czcionek
27 Okno ostrzeżeń
28 Skróty klawiszowe i menu kontekstowe

29

Rozdział 2: Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza
kalkulacyjnego w Numbers

29 Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego
30 Importowanie dokumentu z innego programu
31

Korzystanie z plików CSV lub OFX w arkuszu kalkulacyjnym

32

Otwieranie istniejącego arkusza kalkulacyjnego

32

Zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego hasłem

33

Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego

35

Cofanie zmian

36

Blokowanie arkusza kalkulacyjnego w celu uniemożliwienia edycji

36

Automatyczne zachowywanie kopii zapasowej

37

Zachowanie kopii arkusza kalkulacyjnego

37

Znajdowanie zarchiwizowanej wersji arkusza kalkulacyjnego

39

Zachowanie arkusza jako szablonu

3