Numbers - Redigere en snakkeboble eller bildeforklaring

background image

Redigere en snakkeboble eller bildeforklaring

Snakkebobler og bildeforklaringer har spesifikke redigeringskontroller. Med disse kan
du justere hvor firkantede eller runde hjørnene til figuren skal være, i tillegg til hvor
tykk og lang spissen skal være.

Slik endrer du utseendet til snakkebobler og bildeforklaringer:
Marker figuren, og gjør ett av følgende:

m

Hvis du vil gjøre hjørnene mer firkantede, flytter du det blå redigeringspunktet

Â

mot figurens hale. Hvis du vil at hjørnene skal være rundere, flytter du
redigeringspunktet vekk fra halen.
Hvis du vil at spissen på figuren skal være tykkere eller tynnere, flytter du det blå

Â

redigeringspunktet fra skjæringspunktet mellom selve figuren og spissen, innover
eller utover.
Hvis du vil at spissen på figuren skal være lengre, flytter du det blå

Â

redigeringspunktet ytterst på spissen, innover eller utover.
Hvis du vil at figuren skal være høyere, kortere, bredere eller smalere, flytter du

Â

markeringshåndtakene på figurens avgrensende rute.

214

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

background image

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

215