Numbers - Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på en figur

background image

Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på en figur

Du kan finjustere linjene og omrisset til en figur ved å legge til, flytte eller slette
redigeringspunkter. Først må du gjøre figuren redigerbar, som beskrevet i «Redigere
figurer» på side 210.

Slik kan du manipulere redigeringspunktene i en figur:
Hvis du vil legge til et punkt, gjør du figuren redigerbar, trykker på Tilvalg-tasten, og

m

holder deretter markøren over figurens kantlinje. Pekeren endres til en pennesplitt
med et plusstegn (+). Klikk på stedet på kantlinjen der du vil legge til et punkt, og flytt
punktet hvis det er nødvendig.
Hvis du vil flytte et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og flytter det

m

deretter til en annen plassering. Du kan flytte flere punkter samtidig ved å holde nede
Skift-knappen og klikke på flere punkter, og deretter flytte dem.
Hvis du vil slette et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og trykker på

m

slettetasten. Du kan slette flere punkter samtidig ved å holde nede Skift-knappen og
klikke på flere punkter, og deretter trykke på sletteknappen.