Numbers - Legge til en forhåndstegnet figur

background image

Legge til en forhåndstegnet figur

Du kan sette inn forhåndstegnede figurer, for eksempel trekanter, piler, sirkler og
firkanter som enkel grafikk.

Slik kan du legge til forhåndstegnede figurer:
Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en figur fra lokalmenyen.

m

Velg Sett inn > Figur >

m

Figur.

Trykk på Tilvalg-tasten mens du klikker på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en

m

figur fra lokalmenyen. Markøren endres til et trådkors. Flytt over arket for å opprette en
figur med den størrelsen du ønsker. Hvis du vil beholde størrelsesforholdet til figuren
(for eksempel at trekanter har like sider), trykker du Skift-tasten mens du flytter.

Flytt den nye figuren dit du vil ha den på arket. Hvis du vil endre omrisset til
figuren, må du først gjøre den redigerbar. Les «Redigere figurer» på side 210 for mer
informasjon.

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger og
annet, leser du «Manipulere, organisere og endre utseendet på objekter» på side 219.