Numbers - Slette objekter

background image

Slette objekter

Slik sletter du objekter:
Marker objektet/objektene, og trykk på slettetasten.

m

Hvis du sletter et objekt ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre Slett.