Numbers - Markere objekter

background image

Markere objekter

Før du kan flytte, endre eller utføre andre handlinger med objekter, må du markere
dem. Et markert objekt har håndtak som gjør det mulig å flytte eller manipulere
objektet.

Slik kan du markere objekter og oppheve markeringen:
Hvis du vil markere en tabell, klikker du tre ganger på navnet i Ark-panelet. «

m

Markere

tabeller og tabellkomponenter» på side 56 inneholder informasjon om andre teknikker
for tabellmarkering.
Hvis du vil markere andre enkeltobjekter, klikker du hvor som helst på objektet (hvis du
vil markere et objekt uten innhold, klikker du på kantlinjen).
Hvis du vil markere flere objekter på et ark, holder du nede Skift-tasten mens du

m

klikker på objektene.
Hvis du vil markere alle objektene på et ark, klikker du på arket og trykker på

m

Kommando-A.
Hvis du vil markere et objekt som er en del av en gruppe, må du først løse opp

m

gruppen. Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe.
Hvis du vil oppheve markeringen av objekter i en gruppe markerte objekter, holder du

m

nede Kommando-tasten, og klikker deretter på objektene du vil oppheve markeringen
av.