Numbers - Fylle et objekt med en farge

background image

Fylle et objekt med en farge

Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller og diagramelementer med farge.

Bruk formatlinjen til å raskt legge til en fyllfarge til det markerte objektet. Klikk på Fyll-
feltet, og velg deretter en farge fra fargematrisen. Hvis du vil ha flere valg, klikker du på
Vis Farger for å åpne Farger-vinduet. Bruk Opasitet-kontrollene til å justere graden av
gjennomsiktighet.

Du kan også bruke grafikkinspektøren for å fylle et objekt med en farge.

Slik endrer du fyllfargen for et objekt ved hjelp av grafikkinspektøren:

1

Marker objektet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

background image

3

Velg Fargefyll fra Fyll-lokalmenyen.

4

Klikk i fargefeltet nedenfor Fyll-lokalmenyen for å åpne Farger-vinduet, og velg deretter

en farge i Farger-vinduet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet, leser du «Farger-
vinduet» på side 25.