Numbers - Raskt justere objekter i forhold til hverandre

background image

Raskt justere objekter i forhold til hverandre

Du kan bruke menykommandoer til raskt å justere objekter i forhold til hverandre
på samme ark. Først markerer du alle objektene du vil justere (hold nede Skift- eller
Kommando-tasten mens du klikker på hvert objekt for å markere det).

Slik justerer du markerte objekter:
Hvis du vil justere objektene i forhold til hverandre, velger du Ordne > Juster objekter,

m

og velg deretter et av justeringsalternativene fra undermenyen.
Venstre: Plasserer objekter slik at venstre kant justeres vertikalt i forhold til det første
objektet du markerte.

222

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

background image

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

223

Sentrert: Plasserer objekter slik at midten justeres vertikalt i forhold til det første
objektet du markerte.
Høyre: Plasserer objekter slik at høyre kant justeres vertikalt i forhold til det første
objektet du markerte.
Øverst: Plasserer objekter slik at øvre kant justeres horisontalt i forhold til det første
objektet du markerte.
Midten: Flytter objekter vertikalt slik at midten justeres horisontalt i forhold til det
første objektet du markerte.
Nederst: Plasserer objekter slik at nedre kant justeres horisontalt i forhold til det første
objektet du markerte.
Hvis du vil plassere objektene med lik avstand fra hverandre på arket, velger du Ordne

m

> Fordel objekter, og velger deretter et alternativ fra undermenyen.
Horisontalt: Justerer den horisontale avstanden mellom objektene.
Vertikalt: Justerer den vertikale avstanden mellom objektene.

Du kan også justere objekter i forhold til hverandre ved å flytte dem og bruke
hjelpelinjer til å bestemme når objektene er riktig plassert. Hvis du vil vite mer, leser du
«Bruke hjelpelinjer» på side 223.