Numbers - Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter

background image

Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter

Du kan gruppere objekter slik at du kan flytte dem, kopiere dem, endre størrelse på
dem og endre retning på dem som ett objekt.

Du kan redigere et individuelt objekt i en gruppe uten at du først må løse opp
gruppen.

Grupperte objekter kan grupperes igjen med andre objekter. Dette skaper et hierarki
med grupperte (nestede) objekter. Hvis du vil markere et individuelt objekt som er
nestet i flere gruppenivåer, må du klikke på det én gang for hvert nestede nivå.

Slik grupperer du objekter:

1

Hold nede Kommando-tasten (eller Skift-tasten) mens du markerer objektene du vil

gruppere.
Hvis du ikke kan markere et objekt, er det mulig at det er låst og må låses opp. Hvis du
vil vite hvordan, kan du lese «Låse og låse opp objekter» på side 226.

2

Velg Ordne > Grupper.

Slik løser du opp gruppering for objekter:
Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe. Hvis gruppen er låst, låser

m

du den opp først.
Hvis du ikke kan markere en gruppe objekter, er det mulig at den er låst og må låses
opp. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Låse og låse opp objekter» på side 226.

Slik markerer du et individuelt objekt som har blitt gruppert med andre:
Klikk én gang på objektet du vil redigere for å markere gruppen, og klikk igjen for å

m

markere det individuelle objektet.
Hvis det individuelle objektet ikke markeres når du trykker på det, er det mulig at det
er nestet i mange gruppenivåer. Klikk igjen til objektet du vil ha, er markert.