Numbers - Forbinde objekter med en justerbar linje

background image

Forbinde objekter med en justerbar linje

Den enkleste måten å forbinde to objekter med en linje, er å bruke en forbindelseslinje
(i stedet for å lage en egen linje som en figur). To objekter som er koblet sammen med
en forbindelseslinje, forblir forbundet selv om du endrer plasseringen av objektene.

Slik kobler du sammen to objekter med en forbindelseslinje:

1

Hold nede Kommando-tasten mens du markerer de to objektene du vil forbinde.

Deretter velger du Sett inn > Forbindelseslinje.
En rett linje vises og forbinder de markerte objektene. Du kan flytte objektet for seg
selv, og forbindelseslinjen krymper, strekker seg og endrer posisjon slik at objektene
fremdeles er forbundet.

2

Hvis du vil at linjen skal være kurvet, flytter du det hvite redigeringspunktet ved

midten av linjen.
Hvis du flytter objektene til forskjellige plasseringer på arket, justeres krummingen på
linjen slik at objektene fremdeles er forbundet.

3

Hvis du vil ha avstand mellom slutten av linjen og ett av de forbundne objektene, slik

at de egentlig ikke rører hverandre, flytter du det blå redigeringspunktet på slutten av
linjen, bort fra objektet det berører.
Linjen opprettholder avstanden mellom seg selv og det forbundne objektet når du
flytter rundt på objektene.

4

Hvis du vil endre farge, stil, tykkelse eller endepunkter på linjen, formaterer du den

ved å bruke kontrollene i formatlinjen eller grafikkinspektøren, akkurat som for andre
linjer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse attributtene, leser du
«Endre objekter» på side 226.