Numbers - Flytte og plassere objekter

background image

Flytte og plassere objekter

Numbers inneholder flere verktøy du kan bruke for å organisere objekter på et ark,
inkludert hjelpelinjer du kan tilpasse. Objekter kan grupperes, slik at det blir lettere
å manipulere flere objekter samtidig, og de kan låses på en plassering slik at de ikke
flyttes mens du arbeider. I tillegg kan objekter legges i lag (overlappes) for å få en
dybdeeffekt.

Slik kan du manipulere objekter direkte:
Hvis du vil flytte en tabell til en ny plassering på et ark, bruker du teknikkene som er

m

beskrevet i «Flytte tabeller» på side 53.
Hvis du vil endre plassering på objekter, flytter du dem. Du bør unngå å flytte objekter
med markeringshåndtakene, fordi du kan komme til å endre størrelsen på objektene
ved en feiltagelse.
Hvis du vil plassere objekter med presisjon mens du flytter dem, kan du bruke

m

hjelpelinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke hjelpelinjer» på side 223.
Hvis du vil begrense objektets bevegelse til horisontalt, vertikalt eller en vinkel på 45

m

grader, flytter du objektet mens du holder nede Skift-tasten.
Hvis du vil flytte et markert objektet i små trinn, trykker på en av piltastene for å flytte

m

objektet ett punkt om gangen. Hvis du vil flytte objektet med ti punkter om gangen,
holder du nede Skift-tasten mens du trykker på en piltast.
Hvis du vil vise plasseringen til objektet mens du flytter det , velger du Numbers >

m

Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i Generelt-
panelet.
Hvis du vil flytte tekst eller et objekt inne i et annet objekt, markerer du objektet og

m

velger Rediger > Klipp ut. Plasser innsettingspunktet der du vil at objektet skal vises,
og velg deretter Rediger > Lim inn.

background image

Hvis du vil

Går du til

Endre rekkefølgen for overlappende objekter

«Flytte et objekt framover eller bakover (legge
objekter i lag)» på side 222

Justere objekter

«Raskt justere objekter i forhold til hverandre» på
side 222

Bruke hjelpelinjer for å justere objekter

«Bruke hjelpelinjer» på side 223

Opprette dine egne hjelpelinjer som er synlige
mens du arbeider

«Opprette dine egne hjelpelinjer» på side 224

Plassere objekter nøyaktig ved hjelp av x- og
y-koordinater

«Plassere objekter ved hjelp av x- og
y-koordinater» på side 224

Angi at objekter skal holdes samlet når du flytter,
kopierer eller limer inn objekter

«Gruppere objekter og løse opp grupper med
objekter» på side 225

Koble sammen to objekter med en linje

«Forbinde objekter med en justerbar linje» på
side 226

Lås objekter slik at du ikke flytter dem ved en
feiltagelse

«Låse og låse opp objekter» på side 226