Numbers - Vende og rotere objekter

background image

Vende og rotere objekter

Du kan vende eller rotere alle objekter. Hvis du for eksempel har et bilde av en pil du
vil bruke i dokumentet, men ønsker at pilen skal peke i en annen retning, kan du snu
retningen vertikalt eller horisontalt eller peke den i en hvilken som helst retning.

Slik kan du endre retningen til et objekt:
Hvis du vil vende et objekt horisontalt eller vertikalt, markerer du objektet, og velger

m

deretter Ordne > Vend horisontalt eller Ordne > Vend vertikalt.
Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, og
deretter bruke Vend-knappene.
Hvis du vil rotere et objekt, markerer du objektet, holder nede Kommando-tasten, og

m

flytter musepekeren mot et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek
med pil i begge ender. Deretter flytter du et markeringshåndtak.
Hvis du vil rotere et objekt i trinn på 45 grader, holder du nede Skift- og Kommando-
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.
Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen,
og deretter flytte Roter-hjulet eller bruke Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for
objektet.
Hvis du vil rotere en figur, men beholde teksten horisontal, velger du Format > Figur >

m

«Nullstill tekst- og objekthåndtak», etter at du har rotert figuren.