Numbers - Ramme inn objekter

background image

Ramme inn objekter

Plasser bilder, figurer, tekstruter, filmer og medieplassholdere innenfor grafiske
kantlinjer, som også kalles bilderammer.

Slik legger du til en bilderamme:

1

Marker medieinnholdet eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

2

Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på miniatyrbildet for å velge

en.

Klikk på denne pilen
og miniatyrbildet for
å velge rammestil.

background image

Hvis du vil justere tykkelsen på rammen, bruker du Skaler-skyvekontrollen eller skriver
inn en prosentandel i feltet ved siden av. (Ikke alle bilderammer kan justeres.)

Slik endrer du en bilderamme:

1

Marker et innrammet objekt eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

2

Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på pilen ved siden av

miniatyrbildet for å velge en ny bilderamme.

Slik fjerner du en bilderamme:
Marker medieinnholdet eller medieplassholderen, og velg deretter en linjestil (eller

m

Ingen) fra Strek-lokalmenyen.