Numbers - Legge til en lydfil

background image

Legge til en lydfil

Slik legger du til lyd i et regneark:
Flytt en lydfil fra Finder til hvor som helst på arket eller til en medieplassholder.

m

Klikk på Media i verktøylinjen, velg iTunes fra lokalmenyen, marker en spilleliste og flytt

m

deretter en fil eller spilleliste til hvor som helst på arket eller til en medieplassholder.

Lydfiler vises på arket som et høyttalersymbol.

216

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

background image

Kapittel 9

Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter

217

Dobbeltklikk på symbolet for å spille av lydfilen. Hvis du vil angi innstillinger for
lydavspilling, leser du «Justere innstillinger for medieavspilling» på side 218.

Når du legger til mediefiler, må du forsikre deg om filene er tilgjengelige hvis du
overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer et dokument,
markerer du «Kopier lyd og filmer til dokumentet» i Arkiver-vinduet etter at du har
valgt Arkiver eller Arkiver som. (Hvis du ikke ser dette valget, klikker du på trekanten
ved siden av feltet. Deretter klikker du på Avanserte valg.)

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at
datamaskinen som du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som
regnearket inneholder.