Numbers - Bruke lyd og filmer

background image

Bruke lyd og filmer

Du kan legge til lyd – en musikkfil eller spilleliste fra iTunes-biblioteket eller en annen
lydfil – til et Numbers-dokument. Du kan også legge til video som spilles av på arket.

Numbers kan bruke alle QuickTime- eller iTunes-filtyper, blant annet følgende:

MOV

Â

MP3

Â

MPEG-4

Â

AIFF

Â

AAC

Â

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at
datamaskinen som du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som
regnearket inneholder.

Når du legger til mediefiler til regnearket, må du forsikre deg om filene er tilgjengelige
hvis du overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer dokumentet,
markerer du valget «Kopier lyd og filmer til dokumentet» i Arkiver-vinduet. (Hvis du
ikke ser valget, klikker du på knappen ved siden av Arkiver-feltet for å vise hele Arkiver-
vinduet. Deretter klikker du på Avanserte valg-trekanten.)

Hvis du vil

Går du til

Legge til lyd i et regneark

«Legge til en lydfil» på side 216

Legge til en film

«Legge til en filmfil» på side 217

Legge til en bilderamme rundt en film

«Plassere en bilderamme rundt en film» på
side 217

Angi innstillinger som styrer hvordan lyd- og
filmfiler spilles av

«Justere innstillinger for medieavspilling» på
side 218

Fjerne ubrukte deler av lyd- og filmfiler fra et
regneark

«Redusere størrelsen på mediefiler» på side 219