Numbers - Justere tekst vertikalt

background image

Justere tekst vertikalt

Du kan endre vertikal justering av avsnitt i en tabellcelle, tekstrute eller figur slik at
teksten justeres mot den øverste eller nederste kantlinjen eller sentreres mellom topp
og bunn.

Slik justerer du tekst øverst, i midten eller nederst i en tekstrute, tabellcelle eller
figur:

1

Marker tekstruten, tabellcellen eller figuren der du vil endre justeringen.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

3

Klikk på en av de tre knappene for vertikal justering for å justere teksten øverst,

nederst eller sentrert i en tabellcelle, tekstrute eller figur.

Knappene for vertikal justering er også tilgjengelige i formatlinjen når du arbeider
med tabellceller.