Numbers - Angi avstanden før og etter et avsnitt

background image

Angi avstanden før og etter et avsnitt

Du kan øke eller redusere avstanden før eller etter avsnitt.

Du kan bruke Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen til raskt å endre avstanden før eller
etter avsnitt. Når du skal justere avstanden før eller etter avsnitt, markerer du teksten
og klikker deretter Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen.

Slik justerer du avstanden før eller etter et avsnitt:

1

Marker avsnittene du vil endre.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

3

Flytt Før avsnitt- eller Etter avsnitt-skyvekontrollene. Du kan også angi en nøyaktig

verdi (for eksempel 5 punkter) i tekstrutene.

182

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

183

Hvis Før avsnitt- eller Etter avsnitt-verdiene for etterfølgende avsnitt er ulike, benyttes
den største avstandsverdien. Hvis for eksempel gjeldende avsnitts Før avsnitt-verdi er
12 punkter og avsnittet som kommer før den har en Etter avsnitt-verdi på 14 punkter,
vil avstanden mellom avsnittene være 14 punkter.

Avstand før et avsnitt vises ikke hvis avsnittet er i en tekstrute, figur eller tabellcelle.

Hvis du vil angi avstand rundt tekst i tekstruter, figurer og tabellceller, bruker du
Innstikksmarg-kontrollen, beskrevet i «Endre innstikksmargen til tekst i objekter» på
side 186.