Numbers - Slette, kopiere og lime inn tekst

background image

Slette, kopiere og lime inn tekst

Rediger-menyen inneholder kommandoer du bruker for å utføre
tekstredigeringshandlinger.

Slik redigerer du tekst:
Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn tekst, markerer du teksten og velger

m

Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut. Klikk der du ønsker å lime inn teksten.
Hvis du vil at den kopierte teksten skal beholde formateringen, velger du Rediger >
Lim inn.
Hvis du vil at den kopierte teksten skal bruke formateringen som brukes av den øvrige
teksten, velger du Rediger > «Lim inn, og tilpass stil».
Hvis du vil slette tekst, markerer du teksten og velger Rediger > Slett, eller trykker på

m

slettetasten.
Hvis du sletter tekst ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre for å gjenopprette
den.

Når du bruker Kopier eller Klipp ut-kommandoen, plasseres den markerte teksten på et
oppbevaringssted som kalles Utklipp, der det befinner seg inntil du velger Kopier eller
Klipp ut en gang til eller til du slår av maskinen. Utklipp oppbevarer kun innholdet til
én kopier- eller klipp ut-handling om gangen.