Numbers - Generere lister automatisk

background image

Generere lister automatisk

Når du bruker automatisk generering av lister, formaterer Numbers automatisk listen for
deg basert på hva du skriver. Hvis du vil bruke denne funksjonen, velger du Numbers >
Valg, klikker på Autokorrektur, og forsikrer deg om at «Gjenkjenn lister automatisk» er
markert.

Slik oppretter du en liste automatisk:

1

Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

2

Opprett en liste ved å gjøre ett av følgende:

Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du Tilvalg-8 for å skrive et punkttegn (•),

Â

skrive en stjerne (*) eller en bindestrek (-). Deretter setter du inn et mellomrom
etterfulgt av tekst. Trykk deretter på returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer
en punktliste, leser du «Formatere punkttegnlister» på side 188.
Hvis du vil opprette en liste med tall, bokstaver eller romertall som etiketter, skriver

Â

du tallet, bokstaven eller romertallet, deretter et punktum, et mellomrom og tekst.
Deretter trykker du returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer en nummerert
eller ordnet liste, leser du «Formatere nummererte lister» på side 189 og «Formatere
ordnede lister» på side 190.

3

Du kan fortsette å bygge listen på flere forskjellige måter:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på

Â

returtasten.
Hvis du vil flytte et listeemne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på tabulatortasten.

Â

Hvis du vil flytte et listeemne på neste høyere nivå, trykker du Skift-tabulator.

4

Hvis du vil avslutte listen, trykker du to ganger på returtasten, eller trykk på returtasten

og deretter på slettetasten.
Merk: Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.