Numbers - Formatere nummererte lister

background image

Formatere nummererte lister

Selv om du kan bruke automatisk listegenerering til å opprette en enkel nummerert
liste, får du flere alternativer for formatering av nummererte lister hvis du bruker
tekstinspektøren. Du finner informasjon om automatisk oppretting av lister i «Generere
lister automatisk» på side 187.

Slik legger du til og formaterer en punktliste:

1

Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på

Punkttegn.

3

Velg Nummer fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering, og velg deretter en

nummereringsstil fra lokalmenyen rett under.

4

Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og venstre marg, bruker du Tallinnrykk-

feltet. Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og teksten, bruker du Tekstinnrykk-
feltet.

5

Hvis du vil legge til og bruke innrykk på objekter i listen, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på

Â

returtasten. Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er
markert i tabellinspektøren, trykker du Tilvalg-returtasten i stedet.
Hvis du vil opprette et avsnitt uten nummer innenfor et emne, trykker du på

Â

returtasten mens du holder Skift-tasten nede. Hvis du arbeider i en tabellcelle og
«Returtast flytter til neste celle» er markert i tabellinspektøren, trykker du Kontroll-
returtasten i stedet.
Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på

Â

tabulatortasten. Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste høyere nivå, trykker du
Skift-tabulator. Du kan også klikke og holde et nummer, og deretter flytte til høyre,
til venstre, ned og til høyre eller ned og til venstre.
Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert
i tabellinspektøren, bruker du Innrykksnivå-kontrollene i Punkttegn-panelet i
tekstinspektøren til å endre punktnivåene.

background image

Hvis du vil gå tilbake til vanlig tekst ved slutten av listen, trykker du returtasten og

Â

velger Ingen punkttegn fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering. Det er mulig
at du må justere innrykksnivået.
Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.
Hvis du vil legge et eksisterende avsnitt til i en nummerliste, klikker du på avsnittet,

Â

velger en nummereringstil, og klikker «Fortsett fra forrige».
Hvis du vil starte en ny, nummerert sekvens i en liste, klikker du på «Start på» og

Â

angir tallet du vil starte sekvensen med.

Hvis du ønsker at objekter i listen skal ha merkede underemner (som i en oversikt),
bruker du en ordnet liste i stedet for en nummerert liste.