Numbers - Opprette lister

background image

Opprette lister

Numbers inneholder forhåndsformaterte punkttegn- og nummerstiler for oppretting
av enkle eller ordnede lister. Punkttegn- og nummerlister er enkle lister uten nestede
informasjonshierarkier som de som finnes i ordnede lister (oversikter).

Hvis du vil

Går du til

Opprette lister automatisk basert på det du skriver «Generere lister automatisk» på side 187

Bruk tekstinspektøren til å formatere
punkttegnlister

«Formatere punkttegnlister» på side 188

Bruk tekstinspektøren til å formatere nummererte
lister

«Formatere nummererte lister» på side 189

Bruk tekstinspektøren for å legge til og formatere
ordnede lister (oversikter)

«Formatere ordnede lister» på side 190