Numbers - Markere tekst

background image

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

171

Hvis du vil markere et avsnitt, klikker du tre ganger i avsnittet.

m

Hvis du vil markere tekstblokker, klikker du ved begynnelsen av en tekstblokk og

m

klikker deretter ved slutten av en annen tekstblokk mens du holder Skift-tasten nede.
Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet, trykker du på

m

oppoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.
Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet, trykker du på

m

nedoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.
Hvis du vil utvide markeringen ett tegn om gangen, trykker du på venstre- eller

m

høyrepiltastene mens du holder Skift-tasten nede.
Hvis du vil utvide markeringen med én linje om gangen, trykker du på oppoverpil-

m

eller nedoverpiltastene mens du holder Skift-tasten nede.
Hvis du vil markere flere ord eller tekstblokker som ikke er sammenhengende,

m

markerer du først den første teksten du vil ha med, og markerer deretter annen tekst
mens du holder Kommando-tasten nede.