Numbers - Vise tastaturlayouter for andre språk

background image

Vise tastaturlayouter for andre språk

Tastaturvisning viser tegnene for tastaturlayouten eller inndatametoden som er valgt
i tastaturmenyen. Hvis for eksempel Norsk er valgt i tastaturmenyen, ser du tegnene
som vises på et norsk tastatur i Tastaturvisning.

Du kan bruke Tastaturvisning i Systemvalg for å se hvordan tegnene er plassert på
tastaturet for andre språk hvis du har fontene installert.

Hvis du vil vise Tastaturvisning, må tastaturmenyen være tilgjengelig i menylinjen.

176

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

177

Slik viser du tastaturmenyen:

1

Velg Apple > Systemvalg, og gjør ett av følgende:

For Mac OS X 10.6 eller nyere, klikk på Språk og tekst og klikk deretter på

Â

Inndatakilder. Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastatur- og
tegnvisning .
For Mac OS X 10.5.7 og tidligere, klikk på Internasjonalt og klikk på Inndatameny.

Â

Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastaturvisning.
Tastaturmenyen vises til høyre i menylinjen og ser ut som et flagg eller et tegn.

2

Marker avkrysningsruten ved siden av et språks tastaturlayout eller inndatametode for

å se tegnlayouten på tastaturer som brukes i det landet.

3

Marker avkrysningsruten ved siden av «Vis tastaturmenyen i menylinjen».

Hvis du vil se tastaturlayouten for et annet språk:

1

Velg et språk eller en inndatametode fra tastaturmenyen som vises til høyre i

menylinjen.

2

Velg Vis Tastaturvisning fra tastaturmenyen.

3

Trykk på taster på tastaturet for å se plasseringen i Tastaturvisning. Trykk på Tilvalg,

Skift og Kommando-Tilvalg for å se aksenter og spesialtegn.

4

Hvis du vil plassere et tegn ved innsettingspunktet i dokumentet ditt, klikker du på

tasten for det tegnet i Tastaturvisning.