Numbers - Heve eller senke tekst

background image

Heve eller senke tekst

Du kan heve eller senke teksten i forhold til skriftlinjen.

Slik gjør du tekst til hevet eller senket tekst:

1

Marker teksten du vil heve eller senke, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst.

2

Hvis du vil opprette hevet eller senket tekst som bruker en mindre fontstørrelse enn

teksten som omgir den, velger du Format > Font > Skriftlinje > Senket tekst. Eller velg
Format > Font > Skriftlinje > Hevet tekst.
Hvis du vil heve eller senke tekst i forhold til annen tekst på samme linje, velger du Hev
eller Senk fra Skriftlinje-undermenyen.
Hvis du vil gjenopprette tekst til samme skriftlinje som brødteksten, velger du
Standard fra Skriftlinje-undermenyen.

Du kan legge til symboler for hevet og senket tekst i verktøylinjen. Velg Vis > Tilpass
verktøylinje, flytt symbolene til verktøylinjen, og klikk på Ferdig.