Numbers - Endre tekststørrelse

background image

Endre tekststørrelse

Du kan endre punktstørrelsen til tekst slik at den blir større eller mindre.

Slik endrer du størrelsen til markert tekst:

1

Marker teksten du vil endre størrelsen på.

2

Gjør ett av følgende for å endre tekststørrelse:

Hvis du vil endre tekststørrelsen i trinn på ett punkt, velger du Format > Font >

Â

Større. Eller velg Format > Font > Mindre.
Du kan også bruke Tekststørrelse-lokalmenyen i formatlinjen.
Hvis du vil angi en nøyaktig størrelse for markert tekst, klikker du på Fonter i

Â

verktøylinjen og bruker størrelseskontrollene i Fonter-vinduet. Hvis du vil vite mer,
leser du «Justere fonter» på side 175.

Du kan også legge til symboler for større og mindre tekst i verktøylinjen. Velg Vis >
Tilpass verktøylinje, flytt symbolene til verktøylinjen, og klikk på Ferdig.