Numbers - Bruke smarte anførselstegn

background image

Bruke smarte anførselstegn

Smarte anførselstegn er «komma-anførselstegn»; åpne- og lukketegnene er forskjellige.
Når du ikke bruker smarte anførselstegn, er anførselstegnene rette og åpne- og
lukketegnene er like.

Smarte anførselstegn

Rette anførselstegn

Slik bruker du smarte anførselstegn:
Velg Numbers > Valg, klikk på Autokorrektur og velg «Bruke smarte anførselstegn».

m