Numbers - Bruke avanserte typografifunksjoner

background image

Bruke avanserte typografifunksjoner

Enkelte fonter, for eksempel Zapfino og Hoefler, har avanserte typografiske funksjoner
som gjør det mulig å skape forskjellige effekter. Hvis du bruker en font med mange
forskjellige typografiske egenskaper i en tekstrute, kan du endre flere av effektene
ved hjelp av Font-undermenyen i Format-menyen. Det kan for eksempel være mulig å
justere følgende:

Â

Tegnavstand: Plasser tegn tettere eller lenger fra hverandre.

Â

Ligatur: Bruk eller utelat ligaturer, mellom bokstaver eller ved slutten eller
begynnelsen på linjer, som kombinerer to eller flere teksttegn til én glyff.

Ligatur ikke brukt

Ligatur brukt

I Ligatur-undermenyen velger du Bruk standard for å bruke ligaturinnstillingene
som er angitt i Typografi-vinduet for fonten du bruker. Velg Bruk ingen for å slå av
ligaturer for markert tekst, eller velg Bruk alle for å slå på flere ligaturer for markert
tekst.

Avanserte typografiske funksjoner er tilgjengelige i Typografi-vinduet.

Slik åpner du Typografi-vinduet:

1

Klikk på Fonter i verktøylinjen.

2

I Fonter-vinduet velger du Typografi fra Handling-lokalmenyen (nederst til venstre).