Numbers - Presentere tekst i kolonner

background image

Presentere tekst i kolonner

Du kan organisere tekst i en tekstrute eller en firkantet figur i kolonner. Når tekst har
fylt en kolonne, flyter den til den neste kolonnen.

Bruk Kolonner-lokalmenyen i formatlinjen til raskt å dele tekst i kolonner.

Hvis du vil ha flere alternativer, bruker du tekstinspektøren.

Slik oppretter og formaterer du kolonner ved hjelp av tekstinspektøren:

1

Marker tekstruten eller den firkantede figuren med teksten du vil dele i kolonner.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på

Kolonner.

3

Hvis du vil angi antallet kolonner du vil ha, bruker du Kolonne-feltet.

4

Hvis du vil bruke kolonner med lik bredde, velger du «Lik kolonnebredde».

Hvis du vil bruke forskjellige kolonnebredder, fjerner du markeringen for «Lik
kolonnebredde», dobbeltklikker en kolonneverdi i tabellen, og skriver inn en ny verdi.

5

Hvis du vil endre avstanden mellom kolonner, dobbeltklikker du en Innvendig marg-

verdi og endrer den.

192

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

193