Numbers - Plassere tekst i en figur

background image

Plassere tekst i en figur

Alle figurer med unntak av linjer, kan inneholde tekst.

Slik legger du til tekst i en figur:

1

Plasser en figur der du vil ha den på arket.

Hvis du vil lære hvordan du legge til figurer, kan du lese «Legge til en forhåndstegnet
figur» på side 209 og «Legge til en tilpasset figur» på side 209.

2

Dobbeltklikk på figuren, og skriv inn tekst.

Klippindikatoren viser
at teksten går utenfor
figurens kantlinjer.

3

Hvis du vil endre størrelsen på figuren, markerer du den og flytter

markeringshåndtakene. (Hvis innsettingspunktet er i figuren, trykker du Kommando-
returtasten for å gå ut av tekstredigeringsmodus og markere figuren.)
Du kan formatere teksten inne i figuren. Du kan også rotere en figur mens teksten
forblir horisontal. Etter at du har rotert figuren, velger du Format > Figur > «Nullstill
tekst- og objekthåndtak».

4

Hvis du vil legge tekst til en figur som er en del av en gruppe, dobbeltklikker du i

tekstområdet til en hvilken som helst figur i gruppen.
Hvis du endrer størrelsen på gruppen, endres størrelsen på alt utenom teksten. Det er
fortsatt mulig å markere teksten og endre fontstørrelsen.
Les «Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter» på side 225 for
informasjon om gruppering av objekter.