Numbers - Legge til tekstruter

background image

Legge til tekstruter

Du kan legge en tekstrute til et ark og flytte den til riktig posisjon.

Slik oppretter du en tekstrute:

1

Klikk Tekstrute-knappen i verktøylinjen (eller velg Sett inn > Tekstrute).

2

Dobbeltklikk i tekstruten som vises, og begynn å skrive.

Størrelsen på tekstruten endres etter hvert som du skriver.

3

Når du er ferdig med å skrive, klikker du utenfor tekstruten. Du kan også slutte å

redigere teksten og markere tekstruten ved å trykke på Kommando-returtasten.

4

Flytt håndtakene på tekstruten for å endre bredden.

5

Flytt tekstruten for å plassere den på arket.

background image

Du kan ikke utvide en tekstrute ved å flytte den opp eller ned. Men du kan tvinge
ruten til å vokse vertikalt ved å flytte markeringshåndtakene innover for å gjøre ruten
trangere.

Du kan også tegne en tekstrute. Tilvalg-klikk på Tekstrute i verktøylinjen, slipp Tilvalg-
tasten, og flytt trådkorspekeren over regnearkvinduet for å opprette en tekstrute som
er den størrelsen du vil ha.