Numbers - Kobling til en forhåndsadressert e-postmelding

background image

Kobling til en forhåndsadressert e-postmelding

Du kan legge til en hyperkobling du kan klikke for å opprette en forhåndsadressert
e-postmelding i standard-e-postprogrammet ditt.

Slik legger du til hypertekst som kobler til en e-postmelding:

1

Marker teksten du vil konvertere til en hyperkobling.

Hvis du inkluderer en e-postadresse i et regneark, konverteres teksten automatisk til en
hyperkobling. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Numbers > Valg, klikker
på Autokorrektur, og fjerner markeringen for «Gjenkjenn e-post- og webadresser
automatisk». Denne innstillingen er maskinavhengig, og hvis regnearket redigeres på
en maskin med en annen innstilling, brukes denne maskinens innstilling i stedet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg

deretter «Aktiver som hyperkobling».

3

Velg E-postmelding fra Kobling til-lokalmenyen.

194

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

195

4

Skriv inn e-postadressen til ønsket mottaker i Til-feltet.

5

Du kan også velge å skrive inn et emne i Emne-feltet.

Skriv inn e-postadressen til
meldingsmottakeren.
Skriv inn emnet til meldingen.

Du kan også opprette en hyperkobling ved hjelp av Sett inn-menyen. Plasser
innsettingspunktet et sted i regnearket, og velg Sett inn > Hyperkobling
> E-postmelding. En kobling blir lagt til i regnearket, og hyperkoblinginspektøren
åpnes. Skriv inn e-postadressen i Til-feltet.