Numbers - Koble til en webside

background image

Koble til en webside

Du kan legge til en hyperkobling som åpner en webside i standardnettleseren din.

Slik legger du til hypertekst som åpner en webside:

1

Marker teksten du vil konvertere til en hyperkobling.

Hvis teksten du skal bruke starter med «www» eller «http», blir teksten automatisk en
hyperkobling. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Numbers > Valg, klikker
på Autokorrektur, og fjerner markeringen for «Gjenkjenn e-post- og webadresser
automatisk». Denne innstillingen er maskinavhengig, og hvis regnearket åpnes på en
maskin med en annen innstilling, brukes denne maskinens innstilling i stedet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg

deretter «Aktiver som hyperkobling».

3

Velg Webside fra Kobling til-lokalmenyen.

4

Skriv inn websidens adresse i URL-feltet.

Hyberkobling-
inspektørknappen

Skriv inn URL-en du vil
koble til.

Marker for å deaktivere

alle hyperkoblinger slik

at du kan redigere dem.

Du kan også opprette en hyperkobling ved hjelp av Sett inn-menyen.
Plasser innsettingspunktet et sted i regnearket, og velg deretter Sett
inn > Hyperkobling > Webside. En kobling blir lagt til i regnearket, og
hyperkoblinginspektøren åpnes. Skriv inn websidens adresse i URL-feltet.