Numbers - Slette et tabulatorstopp

background image

Slette et tabulatorstopp

Du kan raskt fjerne en tabulatorstopp ved hjelp av den horisontale linjalen. Hvis
den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis
linjaler. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre
linjalinnstillinger» på side 185.

Slik sletter du en tabulatorstopp:
Flytt tabulatoren fra den horisontale linjalen.

m