Numbers - Endre linjalinnstillinger

background image

Endre linjalinnstillinger

Slik endrer du linjalinnstillinger:
Velg Numbers > Valg, og bruk Måleenhet på linjal-lokalmenyen for å angi måleenheten

m

som brukes på linjalene.

Nye innstillinger for linjaler gjelder alle regneark som vises i Numbers inntil du endrer
innstillingene.