Numbers - Endre et tabulatorstopp

background image

Endre et tabulatorstopp

Endre plassering og type for tabulatorstopper ved hjelp av den horisontale linjalen.
Hvis den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis
linjaler. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre
linjalinnstillinger» på side 185.

Slik kan du endre tabulatorstopp:
Hvis du vil flytte en tabulatorstopp, flytter du det blå tabulatorsymbolet i den

m

horisontale linjalen.
Hvis du vil endre tabulatortype, Kontroll-klikker du på tabulatorsymbolet i den

m

horisontale linjalen og velger deretter et alternativ fra kontekstmenyen. Du kan også
dobbeltklikke på tabulatorsymbolet i linjalen flere ganger til tabulatortypen du vil ha,
vises.