Numbers - Angi et nytt tabulatorstopp

background image

Angi et nytt tabulatorstopp

Du kan bruke den horisontale linjalen for å legge til en ny tabulatorstopp.

Hvis den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger
Vis linjaler. Hvis du vil vite hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre
linjalinnstillinger» på side 185.

Blå tabulatorsymboler vises på
den horisontale linjalen når du
markerer tabulatordelt tekst.

Desimaltabulator

Høyretabulator

Sentertabulator

Venstretabulator

Slik oppretter du en ny tabulatorstopp:
Hvis du vil opprette en ny tabulator, klikker du på den horisontale linjalen for å

m

plassere et tabulatorsymbol der du vil ha tabulatorstoppet. Deretter Kontroll-klikker du
på tabulatorsymbolet. Velg et justeringsalternativ fra kontekstmenyen.

Velg blant disse
tabulatortypene.

Venstretabulator: Justerer venstresiden av teksten ved tabulatorstoppen.
Sentertabulator: Sentrerer teksten ved tabulatorstoppen.
Høyretabulator: Justerer høyresiden av teksten ved tabulatorstoppen.
Desimaltabulator: For tall justerer desimaltabulatoren desimaltegnet (for eksempel
punktum eller komma) ved tabulatorstoppen.
Du kan også dobbeltklikke på tabulatorsymbolet flere ganger til tabulatortypen du vil
ha, vises.

184

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

185