Numbers - Endre innstikksmargen til tekst i objekter

background image

Endre innstikksmargen til tekst i objekter

Du kan endre avstanden mellom teksten og innermargen til en tekstrute, figur, eller
tabellcelle. Denne avstanden kalles innstikksmargen. Avstanden du angir er like rundt
alle sider av teksten.

Slik angir du avstanden mellom tekst og den innvendige kanten av et objekt:

1

Hvis det ikke er et innsettingspunkt i objektet, markerer du objektet. (Hvis

innsettingspunktet er i objektet, trykker du Kommando-returtasten for å gå ut av
tekstredigeringsmodus og markere objektet.)

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

3

Flytt Innstikksmarg-skyvekontrollen til høyre for å øke avstanden mellom teksten og

den innvendige kanten av objektet, eller skriv et tall i Innstikksmarg-ruten og trykk på
returtasten. Du kan også klikke på pilene for å øke og redusere avstanden.

Angi hvor mye plass du vil ha
rundt tekst i en tekstrute, figur
eller tabellcelle.

186

Kapittel 8

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 8

Arbeide med tekst

187