Numbers - Angi innrykk for avsnitt

background image

Angi innrykk for avsnitt

Du kan bruke den horisontale linjalen til å angi innrykk for avsnitt.

Første linjeinnrykk

Venstre innrykk

Høyre innrykk

Slik kan du angi innrykk:
Hvis du vil endre høyre innrykk, flytter du høyre innrykk-symbolet (blå trekant som

m

peker nedover til høyre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker at
høyre kant av avsnittet skal stoppe.
Hvis du vil endre venstre innrykk, flytter du venstre innrykk-symbolet (blå trekant som

m

peker nedover til venstre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker at
venstre kant av avsnittet skal starte .
Hvis du vil endre venstre marg uavhengig av venstre innrykk, holder du nede Tilvalg-

m

tasten mens du flytter.
Hvis du vil endre innrykk for den første linjen, flytter du førstelinjeinnrykksymbolet

m

(blå firkant) dit du vil at første linje for hvert avsnitt skal starte. Hvis du vil at første
linje skal være lik venstre marg, forsikrer du deg om at firkanten er på linje med
venstreinnrykksymbolet.
Hvis du vil ha et hengende innrykk, flytter du firkanten til venstre for

m

venstreinnrykksymbolet.