Numbers - Inkludere skjulte tabelldata i et diagram

background image

Inkludere skjulte tabelldata i et diagram

Hvis du har skjult rader eller kolonner i en tabell, men vil inkludere dem i eller
ekskludere dem fra en tabell, kan du bruke Diagram-panelet i diagraminspektøren.

Slik inkluderer eller ekskluderer du skjulte data:

1

Marker diagrammet, og klikk deretter på Inspektør-knappen i verktøylinjen.

2

Klikk på Diagram-knappen i Inspektør-vinduet, klikk på Diagram, og gjør deretter ett av

følgende:

Hvis du vil inkludere skjulte data i diagrammet, markerer du Vis skjulte data.

Â

Hvis du vil ekskludere skjulte data fra diagrammet, fjerner du markeringen for Vis

Â

skjulte data.