Numbers - Erstatte eller omorganisere dataserier i et diagram

background image

Erstatte eller omorganisere dataserier i et diagram

Når du legger til, fjerner eller omorganiserer data i et diagram, påvirker det ikke
tabellen eller tabellene som inneholder dataene som vises i diagrammet.

Hvis du for eksempel vil erstatte en serie med dataverdier i et eksisterende diagram
med en annen dataserie, kan du enkelt erstatte rad- eller kolonnedata i diagrammet
med data fra en annen rad eller kolonne. Dette påvirker kun diagrammet, alle tabeller
forblir som før. Du kan også endre rekkefølgen dataseriene vises med i diagrammet
uten å endre diagrammet.

background image

Slik endrer du rekkefølge på eller erstatter en dataserie:

1

Marker diagrammet.

En mørk ramme vises rundt datacellene i tabellen som brukes i diagrammet.

2

Klikk på Inspektør-knappen i verktøylinjen, og klikk deretter på Diagram-knappen i

Inspektør-vinduet.

3

Klikk på Serier i diagraminspektøren, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil endre rekkefølgen for hvordan seriene vises i diagrammet, markerer

Â

du et av serieelementene du vil flytte, og velger deretter et tall fra Rekkefølge-
lokalmenyen i Serier-panelet i diagraminspektøren.
Hvis du vil erstatte hele eller deler av en dataserie med en annen rad eller kolonne

Â

med data, marker cellereferansen som representerer dataserieområdet du vil
erstatte, i Data-feltet i Serie-panelet. Deretter flytter du markøren over det nye
området med celler med data du vil inkludere.
Hvis du vil endre dataserieetiketten, markerer du cellereferansen som inneholder

Â

serieetiketten, i Etikett-feltet i Serie-panelet. Deretter markerer du cellen med
etiketten du vil bruke.